Indoor pěstování pod LED má řadu výhod. V čem spočívají?

Pěstování pod umělým osvětlením je stále rozšířenější. A to i díky využívání LED osvětlení. V čem tkví jeho nejdůležitější výhody?

LED jednoduše nahradí přirozené světlo 

Světlo je pro zdárný růst rostlin zcela zásadním faktorem. Snaha lidí nějakým způsobem „obelstít“ přírodu a její přírodní podmínky je už poměrně dlouhá. Vliv světla na život rostlin byl dokonce předmětem mnoha vědeckých výzkumů

Historie pěstování rostlin pod umělým osvětlením sahá až do 19. století. Už v roce 1880 dokázala společnost Siemens, že nepřetržité vystavení rostliny světlu z obloukové lampy dokáže podpořit bujnost listů, výraznější intenzitu zabarvení i rychlejší dozrávání plodů.

Od té doby ušla technologie pěstování pod umělým osvětlením poměrně dlouhou cestu. Novinkou posledních let je pěstování pod LED světly. Termínem LED označujeme polovodičové elektronické součástky. Ty při průchodu proudu v propustném směru vyzařují světlo.

Výhodou této technologie je primárně vysoká účinnost. Při srovnání s výbojkovými nebo plazmovými světly dokáže LED zachovat rozměr svítidla, případně jej i zmenšit, ale vyprodukovat zároveň shodné množství fluorescenční látky.

LED jsou úsporné prostorem i spotřebou

Z pouhého jediného wattu příkonu vyprodukuje LED přibližně 10x více světla než žárovka, asi 3x více než výbojka a dokonce zhruba o polovinu více než zářivka.

Díky tomu jsou LED významně prostorově úspornější. Diody nevyžadujá žádné přídavné zařízení jako například chladící systém. To vám i významně ulehčí pohyb v prostoru, a tedy v konečném důsledku i nutnou péči o rostliny.

Ve srovnání s tradičními HPS výbojkami taktéž LED produkují jen minimální množství tepla. Proto nedochází k nežádoucímu přehřívání. Současně vám to umožní lampu přiblížít mnohem více vašim rostlinám. To vede k efektivnějším výsledkům.

Ve srovnání s výbojkami nabídnou LED taktéž delší životnost, a to až 5x. Cena speciálních pěstebních LED světel se navíc v posledních letech citelně snížily. Ani vstupní investice už proto není nikterak vysoká. O tom vás přesvědčí také XS série, v níž se nachází čtveřice modelů - VIPARSPECTRA XS 4000/480W, VIPARSPECTRA XS 1000/120W, VIPARSPECTRA XS 2000/220W.