Jak najít to nejlepší osvětlení

Nalezení vhodného pěstebního osvětlení je klíčové po všechny pěstitele, kteří usilují v rámci indoor pěstování o vysoké výnosy. Jaká doporučení přináší značka Viparspectra?

Jak vybrat nejlepší LED osvětlení

Značka Viparspectra nabízí širokou škálu pěstebních LED v několika produktových řadách. Při výběru konkrétního osvětlení je v produktové specifikaci uváděna řada parametrů. Které z nich jsou skutečně důležité a které méně?

Účinnost osvětlení

Světelná účinnost je parametrem, který obecně u světelného zdroje definuje, jak účinně dokáže přeměnit vstupní energii na viditelné světlo.

Souvisí úzce se spotřebou, stanovuje se jako hodnota světelného výkonu na příkon 1 watt. Reálný příkon a spotřeba svítidla by dále měly být dalšími důležitými atributy, které budeme prověřovat před nákupem konkrétního produktu.

K vlastnímu údaji o účinnosti osvětlení se můžeme dopracovat prostým vydělením hodnoty světelného toku příkonem zdroje osvětlení. Účinnost se pak opět stanoví v lumenech, což zejména laikům umožňuje jednoduché porovnání i s jinými produkty, jako jsou například sodíkové výbojky.

Světelný tok

Základní definice objasňuje, že světelný tok určuje množství světla dopadajícího ze světelného zdroje na plochu. Údává se v luxech nebo v lumenech, respektive lux je lumen na metr čtvereční.

V okamžiku, kdy se však objevilo právě LED osvětlení, do značné míry nicméně hodnota v lumenech ztratila svou vypovídající hodnotu. Dáno je to tím, že tyto světelné zdroje jsou schopny emitovat mnohem více energie v modrém a červeném spektru. Stěžejní se stala hodnota PAR.

Hodnota PAR

Pod zkratkou PAR se skrývá pojem photosynthetically active radiation neboli fotosynteticky aktivní radiace. Jedná se o záření v rozsahu od 300 do 700 nm, tedy o takové, které jsou schopny absorbovat a transformovat rostliny. To se liší od světelného spektra, které vnímá lidský zrak. Fotony o této vlnové délce přispívají k fotosyntéze.

Dále s touto veličinou souvisí PPF, PPFD a DLI. PPFD neboli Photosynthetic photon flux density, česky fotosyntetická hustota fotonového toku sděluje, jaké množství fotosynteticky aktivních fotonů dorazí na metr čtvereční v definované vzdálenosti.

Kromě toho platí, že PPF čili Photosynthetic Photon Flux, česky fotosyntetický tok fotonů, udává, kolik fotosynteticky aktivních fotonů emituje světelný zdroj každou sekundu.

DLI neboli Daily Light Integral, česky tedy integrál denního světla, naproti tomu určuje, kolik světla potřebuje daná rostlina absorbovat za jediný den.